Demokratiets utvikling i

samfunnet er under press

Folkepartiet Norge

er etablert


Politiske partiter som skal virke legitime i demokratiprosesser nedenfra og opp har en klar tendens til å virke oligatoriske. Dette gjør at kun en liten gruppe av partiledelsene samler det meste av makt og at vi

får en snudd prosess der de få på toppen "bestemmer sitt demokrati" ovenfra og ned.


Partiet Folkepartiet Norge har sin opprinnelse fra Alver kommune. Ved kommunevalget fikk det daværende

partiet FNB Alver historiske 22,1% av stemmene i den nye kommunen.Den 03.11.2020 ble det i U.L. Varden sine lokaler på Grasdal i Alver kommune ble Folkepartiet Norge stiftet


Folkepartiet Norge, hovedorganisasjonen for Folkepartiene i Norge. 

Folkepartiet Vestland, Fylkesorganisasjon og Fylkestingsgruppe.

Folkepartiet Bergen, lokallag

Folkepartiet Alver, lokallag og kommunestyregruppe
Selve grunnideen og prinsippet til vårt parti er å bygge ekte demokrati nedenfra og opp. Det er slik demokratiet er ment til å virke. Våre folkevalgte er folkets tjenere, og vi setter demokratiske grunnleggende verdier som vår

hovedparole. Se mer info under Program. Ønsker du å starte, eller å være initiativtaker til oppstart av

Folkepartiet i DIN kommune, så kontakt oss i hovedorganisasjonen i Folkepartiet Norge.