Folkepartiet Norge 

er etablert

FORMÅL:
Partiets formål er å være et parti som skal arbeide for vanlige folk. Vi vil ta hele landet i bruk. Folkepartiet Norge er partiets høyeste organ.

Ved kommende Landsmøte vil partiets program etableres etter demokratiske prosesser til å være dekkende innen alle politikkområder.

Prosessarbeid for Programarbeid og vedtekter er godt i gang.


Folkepartiet Norge har valgt følgende konstituerte styre som er aktivt frem til nytt styre skal velges under partiets første Landsmøte:

Selve grunnideen og prinsippet til vårt parti er å bygge ekte demokrati nedenfra og opp. Det er slik demokratiet er ment til å virke. Våre folkevalgte er folkets tjenere, og vi setter demokratiske grunnleggende verdier som vår

hovedparole. Se mer info under Program. Ønsker du å starte, eller å være initiativtaker til oppstart av

Folkepartiet i DIN kommune, så kontakt oss i hovedorganisasjonen i Folkepartiet Norge.

FOLKEPARTIET NORGE

KONSTITUERT STYRE


Morten Klementsen - leder
Hege N. Dale - nestleder
Leif Fjellro - kasserer
Nina Almeland - sekretær
Jimmy Pasali- styremedlem
Svein Hagesæter - 1. vara
Edit Jørgenvik- 2. vara