Folkepartiet Vestland

Folkepartiet Vestland har to faste representanter i Vestland Fylkesting. Gruppeleiar er óg representert i

Finans -og Fylkesutvalg. Vi har dessutan heile 4 varafolk til Fylkestinget.


Fylketinget er eit særs viktig forum for Folkepartiet Vestland. Her vil vi visa vår reelle politikk basert på

demokratiske rettningsliner, og med inndpill frå våre komande medlemmar og lokallaga i fylket.


Fylkestinggruppen

Hege N. Dale


FYLKETINGSREPRESENTANT VESTLAND FYLKE

Gruppenestlaiar

Hovudutval for kultur, idrett og integrering


Morten Klementsen


FYLKETINGSREPRESENTANT VESTLAND FYLKE

Gruppeleiar

Fylkesutvalet

Finansutvalet

Hovudutval for næring

Trafikktryggleiksutvalet


Terje Sletten-Hansen

VARAMEDLEM FYLKETINGET

VESTLAND FYLKE

Varamedlem Hovudutval Næring


Leif Fjellro

VARAMEDLEM FYLKETINGET

VESTLAND FYLKE

Varamedlem Trafikktryggleiksutvalet


Svein Hagesæter

VARAMEDLEM FYLKETINGET

VESTLAND FYLKE

Varamedlem Hovudutval NæringStyret i Folkepartiet Vestland

Leif Fjellro - leder
Hege N. Dale - nestleder
Jimmy Pasali - kasserer
Morten Klementsen - vara

Selve grunnideen og prinsippet til vårt parti er å bygge ekte demokrati nedenfra og opp. Det er slik demokratiet er ment til å virke. Våre folkevalgte er folkets tjenere, og vi setter demokratiske grunnleggende verdier som vår

hovedparole. Se mer info under Program. Ønsker du å starte, eller å være initiativtaker til oppstart av

Folkepartiet i DIN kommune, så kontakt oss i hovedorganisasjonen i Folkepartiet Norge.