FOLKEPARTIET NORGE


VI ER I PROSESS MED Å LAGE PARTIPROGRAM FOR FOLKEPARTIET NORGE. FORBEREDENDE VEDTEKTS -OG LANDMØTEUTVALG ER I GANG MED SITT ARBEID

PROSESSEN INKLUDERER ALLE VÅRE FOLKEVALGTE, MEDLEMMER OG SELVSAGT FOLKET VI REPRESENTERER.

VENNLIGST SEND OSS FORSLAG TIL PROGRAMKOMITEEN, OG ALLE FORSLAG VIL BLI BEHANDLET MED RESPEKT OG VERDIGHET.

SKRIV FORSLAG ETTER NUMMERERING UNDER - SEND FORSLAG NÅ TIL E-POST:

 1. Samferdsel og mobilitet
 2. Vi tar hele Norge i bruk
 3. Demokratibygging, etikk og moral
 4. Barn, familie og fritid

 5. Økonomi, næringsliv og arbeidsliv
 6. Naturvern, miljø og klima

 7. Kultur, identitet og historie

 8. Idrett og frivillig arbeid

 9. Helse, folkehelse og omsorg
 10. Administrasjon og  byrokrati
 11. Verden rundt oss
 12. Annet tema

KLIKK PÅ OVERSKRIFT FOR Å SENDE EPOST TIL VÅR FORBEREDENDE VEDTEKTS -OG LANDMØTEUTVALG